Nabídka služeb

Technický servis pro pořadatele festivalů, kulturních, sportovních a společenských akcí

Nabízíme zajištění technického servisu pro pořadatele:

  • open air festivalů,
  • hudebních koncertů a produkcí,
  • kulturních akcí,
  • společenských akcí,
  • sportovních akcí,
  • městských slavností,
  • prodejních akcí,
  • veletrhů a výstav
  • a pod. ...

Zajišťujeme komplexní řešení pro pořadatele při oplocování areálů na pořádaných akcích: oplocení areálů pro návštěvníky, vytvoření zabezpečených parkovišť, uzavření technického zázemí, vymezení VIP zón, zón kolem pódií, koridorů u vstupů do areálů atd. ...
Zajištění krytých, zatřešených ploch pro návštěvníky, obslužný a technický personál, účinkující, prodávající a ostatní účastníky akcí.

Nabízíme pronájem a servis kvalitních mobilních toalet pro zajištění sociálního zázemí, pronájem mycích žlabů pro vytvoření dočasného hygienického zařízení a pronájem konstrukcí na odpadkové koše pro zajištění sběrných míst odpadků, při pořádání open air festivalů, hudebních koncertů, kulturních, společenských a sportovních akcí.

Použití dočasného mobilního oplocení tempoline® Použití dočasného mobilního oplocení tempoline® Použití dočasného mobilního oplocení tempoline® Použití dočasného mobilního oplocení tempoline® Použití nízkých liniových zábran tempoline® Použití nášlapných bariér Použití nášlapných bariér


Kontakt

X barriers s.r.o., Opařany 210, 391 61 Opařany

Telefon: +420 777 200 258

E-mail: info@xbarriers.cz