Zajišťujeme technický servis pro pořadatele: open air festivalů, hudebních koncertů a produkcí, kulturních akcí, společenských akcí, sportovních akcí, městských slavností, prodejních akcí, veletrhů a výstav, castingů a pod.
Mobilní oplocení Liniové zábrany Nášlapné bariéry

Mobilní oplocení - Liniové zábrany - Nášlapné bariéry

Zajišťujeme komplexní řešení pro pořadatele při oplocování areálů na pořádaných akcích: oplocení areálů pro návštěvníky, vytvoření zabezpečených parkovišť, koridorů u vstupů do areálů, uzavření technického zázemí, backstage a VIP zón, zón kolem pódií atd.

Mobilní toalety - Mycí žlaby - Odpadkové koše

Nabízíme pronájem a servis kvalitních mobilních toalet pro zajištění sociálního zázemí, pronájem mycích žlabů pro vytvoření dočasného hygienického zařízení a pronájem konstrukcí na odpadkové koše pro zajištění sběrných míst odpadků, při pořádání open air festivalů, hudebních koncertů, kulturních, společenských a sportovních akcí.

Velkoprostorové stany

Zajištění krytých, zatřešených ploch pro návštěvníky, obslužný a technický personál, účinkující, prodávající a ostatní účastníky akcí.



Kontakt

X barriers s.r.o., Opařany 210, 391 61 Opařany

Telefon: +420 777 200 258

E-mail: info@xbarriers.cz